Wytrzymałość materiałów - materiały pomocnicze do ćwiczeń
  1. Rozkład naprężeń.
  2. Wyznaczanie rdzenia przekroju.
  3. Wyboczenie
  4. Hipotezy wytrzymałościowe

)* - Grabowski, Iwanczewska: "Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów", wyd. Politechniki Warszawskiej, 1988,
)** - według j.w.